Kalendarz licytacji

« Maj 2018 »
Po
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności

I LICYTACJA RUCHOMOŚCI POJAZDÓW MERCEDES-BENZ I INNE

Data licytacji: 2018-06-14   godzina: 10:00

Miejsce licytacji: 78-630 Człopa, ul. Ogrodowa 6, Mielęcin

Rodzaj: pierwsza licytacja

Wartość szacunkowa: 65 000,00 zł

Cena wywoławcza: 48 750,00 zł

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Wadim Gościk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2018 r. o godz. 10:00 w

78-630 Człopa, ul. Ogrodowa 6, Mielęcin

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY MERCEDES-BENZ 208D ROK PROD.

1991

.nr rej. ZWA32FR, VIN WDB6013171P134317

1[szt.]

6 000,00**)

4 500,00

2

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY MERCEDES-BENZ ML 500 RO K PROD.

2002

.nr rej. ZWA95NX, VIN WDC1631751A304051

1[szt.]

30 000,00**)

22 500,00

3

MOTOCYKL HONDA CBR 1100XX

.nr rej. ZWA74YV, VIN JH2SC35A92M502446, rok prod. 2000

1[szt.]

15 000,00**)

11 250,00

4

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY FIAT DUCATO 1,9 D

.nr rej. ZWA58NH, VIN ZFA23000006140005, rok prod. 2002

1[szt.]

8 000,00**)

6 000,00

5

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY RENAULT KANGOO

.nr rej. ZWA32TT, VIN VF1KC0WEF27920954, rok prod. 2002

1[szt.]

6 000,00**)

4 500,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.

Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. dłużnika.

 

ul. Królowej Jadwigi 1, 78-600 Wałcz

tel./fax. 067 258 29 68

e-mail: walcz@komornik.pl

Zobacz lokalizację na interaktywnej mapie

Rachunek bankowy kancelarii:

SBL w Zakrzewie o/Wałcz

93 8944 0003 4200 2365 2000 0010

SWIFT SBL w Zakrzewie: GBW CPL PP

Kancelaria komornika czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach                7:30 do 15:30.

Przyjęcia interesantów tylko w poniedziałki od godz. 7:30-15:30.

Kancelaria posiada dostęp do systemów:

  • CEPIK
  • OGNIVO
  • PUE ZUS
  • EPU
  • PESELNET
Copyright © 2014 Wadim Gościk
Projekt i realizacja KAMPEKI