Kalendarz licytacji

« Kwiecień 2019 »
Po
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
  • LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości.

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KARSIBÓR 1/10

Data licytacji: 2018-12-11   godzina: 08:45

Miejsce licytacji: 78-600 Wałcz, ul. Bydgoska 13 w sali nr 13

Rodzaj: druga licytacja

Wartość szacunkowa: 66 455,00 zł

Cena wywoławcza: 44 303,33 zł


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW KO1W/00028188/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Wadim Gościk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-12-2018 r. o godz. 08:45 w Sąd Rejonowy w Wałczu I Wydział Cywilny 78-600 Wałcz, ul. Bydgoska 13 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 48,90 m2 składający się 2 pokoi (w tym 1 pokój przedzielony na dwa), kuchni, łazienki z wc, przedpokóju oraz komórki. Lokal usytuowany jest na trzeciej tj. ostatniej kondygnacji budynku wielorodzinnego ( 2 - gie piętro).

Do lokalu przypisany jest udział wynoszący 8/100 części w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności działki gruntu nr 6/18 o obszarze 1023 m2 szerzej opisanych w KW nr KO1W/ 00016417/5.

 

położonej: 78-600 gm. Wałcz, Karsibór 1/10, :

dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałczu

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1W/00028188/7

 

Suma oszacowania wynosi 66 455,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 44 303,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 645,50 zł.

Rękojmia powinna być złożona przelewem na konto komornika:

SBL w Zakrzewie o/Wałcz 93 8944 0003 4200 2365 2000 0010

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na w/w konto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałczu przy ulicy Królowej Jadwigi 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

 

 

 

Komornik Sądowy

 

Wadim Gościk

 

KM 3216/16

ul. Królowej Jadwigi 1, 78-600 Wałcz

tel./fax. 067 258 29 68

e-mail: walcz@komornik.pl

Zobacz lokalizację na interaktywnej mapie

Rachunek bankowy kancelarii:

SBL w Zakrzewie o/Wałcz

93 8944 0003 4200 2365 2000 0010

SWIFT SBL w Zakrzewie: GBW CPL PP

Kancelaria komornika czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach                7:00 do 15:00.

Przyjęcia interesantów tylko w poniedziałki od godz. 10:00 do 15:00.

Kancelaria posiada dostęp do systemów:

  • CEPIK
  • OGNIVO
  • PUE ZUS
  • EPU
  • PESELNET
Copyright © 2014 Wadim Gościk
Projekt i realizacja KAMPEKI